Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

marghot
17:16
marghot
17:15
7003 aa03
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
marghot
17:09
ok.
Reposted fromcube cube viaoutofmyhead outofmyhead
17:07
3777 1cea 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
17:06
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
marghot
17:06
6559 a530
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
marghot
17:05
marghot
17:04
marghot
17:04
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
marghot
16:59
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viaoll oll
marghot
16:59
0193 6f68 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
marghot
16:58
Reposted fromsz sz viaoll oll

February 05 2018

marghot
20:06
8777 bd64
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabudas budas
20:06
8157 b86e
Reposted frombestero bestero viabudas budas
20:03
6932 dbff
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viairmelin irmelin
marghot
20:02
1739 04e6 500
Reposted fromhagis hagis viabudas budas
marghot
20:00
6013 f57c
Reposted fromkaraibski karaibski viabudas budas
marghot
20:00
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
marghot
20:00
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viabudas budas
marghot
19:58
0591 a421 500
Reposted fromfrotka frotka viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl