Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

marghot
19:58
0591 a421 500
Reposted fromfrotka frotka viabudas budas
marghot
19:57
marghot
19:57
3024 5c97 500
marghot
19:54
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaconvoitise convoitise
19:54
0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous viaconvoitise convoitise
marghot
19:54
7141 0c38
Reposted from4777727772 4777727772 viaconvoitise convoitise
marghot
19:54
7283 352a 500
Reposted fromFienrira Fienrira viabudas budas

January 31 2018

marghot
20:13
1192 f734
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
marghot
20:12
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz
20:11
7030 163c
Reposted fromtosiaa tosiaa viaxannabelle xannabelle
marghot
20:11
0331 e6a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
20:11
marghot
20:11
marghot
20:09
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
marghot
20:08
marghot
20:08
2431 c35e
marghot
20:08
5044 3b45 500
20:08
marghot
20:07
marghot
20:07
4320 724d
Reposted frombobix bobix viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl