Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

20:06
4092 5437 500

heroes-get-made:

babyanimalgifs:

for anyone that’s having a bad day, here are pictures of animals sniffing flowers

A few more:

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viairmelin irmelin
marghot
20:06
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viatroubles troubles
marghot
20:06
marghot
20:04
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
marghot
20:03
7865 30c6
Reposted fromtrockenobstsalat trockenobstsalat viairmelin irmelin
20:02
0717 eca1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamiodzio- miodzio-

November 27 2017

marghot
20:35
2629 03e1 500
Reposted fromkjuik kjuik viadivi divi
marghot
20:34
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadivi divi
marghot
20:34
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
marghot
20:34
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadivi divi
marghot
20:33
0180 813e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapompompom pompompom
marghot
20:33
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
marghot
20:33
20:33

November 06 2017

21:23
1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viarattyness rattyness
21:22
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaa-antimatter a-antimatter
21:06
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi
21:06
3642 45c7 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi
marghot
21:05
marghot
21:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl