Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

marghot
10:48
marghot
10:47
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
marghot
10:41
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
10:40
marghot
10:39
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
marghot
10:38
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
marghot
10:30
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
10:29
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

marghot
10:27
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
marghot
10:48
marghot
10:47
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
marghot
10:41
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
10:40
marghot
10:39
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
marghot
10:38
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
marghot
10:30
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
10:29
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

marghot
10:39
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
marghot
10:38
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
marghot
10:30
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl