Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

marghot
17:23
marghot
17:22
2590 f679 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadivi divi
marghot
17:20
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viadivi divi
marghot
17:19
8747 90f4
zastanów się 
czy nie odcinając się ode mnie 
nie podcinasz mi 
przypadkiem 
krtani
Reposted fromzenibyja zenibyja viadivi divi

August 31 2017

marghot
16:55
Reposted fromgruetze gruetze viadivi divi
marghot
16:54
marghot
16:54
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viadivi divi
16:53
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:51
4298 5974

sophieharristaylor:

Keaton Henson, London, November 2013

Reposted fromLittleJack LittleJack viadivi divi
16:50
4291 e075
Reposted fromLittleJack LittleJack viaveritas1 veritas1
16:50
9294 e12a
Reposted fromrawriot rawriot viaveritas1 veritas1

August 18 2017

marghot
10:48
marghot
10:47
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
marghot
10:41
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
10:40
marghot
10:39
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
marghot
10:38
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
marghot
10:30
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viairmelin irmelin
10:29
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

marghot
10:27
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl