Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

marghot
20:40
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
20:40
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

marghot
20:40
marghot
20:39
marghot
20:38
20:37
marghot
20:36
ona zrozumiała pierwsza, że ma swoje życie, a nie Twoje problemy do wzięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
marghot
20:36
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
20:35
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
20:35
6434 e100
20:34
marghot
20:34
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
marghot
20:33
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialoveproof loveproof
marghot
20:33
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialoveproof loveproof

July 18 2017

18:17
2052 0cbc
Reposted fromget-fit get-fit viajointskurwysyn jointskurwysyn
marghot
17:58

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
17:58
8839 15c0 500
Reposted fromovtza ovtza viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
17:57
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viaveritas1 veritas1
marghot
17:56
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
marghot
17:55
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl