Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

marghot
12:26

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viasatyra satyra
12:26
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viasatyra satyra
marghot
12:26
marghot
12:25
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
Reposted fromSalute Salute viatroubles troubles
marghot
12:25
12:25
marghot
12:24
7085 aaaf 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viameem meem
12:24
5033 507e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
marghot
12:23
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
marghot
12:22
marghot
12:22
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
marghot
12:21
Nic mnie to nie obchodzi, chciałbym się przespać.
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
marghot
12:21
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 28 2017

marghot
20:16
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabanshe banshe
marghot
19:11
7528 8237
marghot
18:58
8947 5dc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viachaveleh chaveleh
18:56
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viastarryeyed starryeyed
marghot
18:56
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
17:53
2558 d9ed 500
marghot
17:48
5081 42b9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl