Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

marghot
20:47
1362 4b30
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz
marghot
19:01
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
marghot
19:00
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis viapompompom pompompom
marghot
18:57
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
marghot
18:57
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
marghot
18:56
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
marghot
18:54
Jestem twoją klątwą i przekleństwem
Niedokończoną przyjemnością
Przegryzioną wargą do krwi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa
marghot
18:53
marghot
18:53
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viamarcimagschoki marcimagschoki
18:53
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamarcimagschoki marcimagschoki
marghot
18:52
4645 abf8
Reposted fromtfu tfu viamarcimagschoki marcimagschoki
marghot
18:52
marghot
18:52
5984 54a5
marghot
18:51
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
marghot
18:51
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
marghot
18:51
3373 8f44
marghot
18:50
marghot
18:50
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
marghot
18:50
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
marghot
18:50
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl