Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

marghot
21:52
7269 07e8 500
Reposted fromsosna sosna viakjuik kjuik
marghot
21:52
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakjuik kjuik
21:52
5584 8260 500

Lisa Jureczko - Nicole Kau
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/03/lisa-jureczko-nicole-kau/

Reposted fromcuty cuty
marghot
21:51
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty

March 01 2017

18:10
4453 952c
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxhiatusx xhiatusx
marghot
18:05
“ Powinieneś się do mnie odezwać, żebym mogła sobie przypomnieć, że nie jesteś taki jak w mojej głowie ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaaanetaxx aanetaxx
marghot
18:05
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartbreak heartbreak
marghot
18:05
marghot
18:05

 Kobieta potrafi wybaczyć wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.

— i oprócz drugiej kobiety
marghot
18:03
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viamatuszczak matuszczak
marghot
18:02
1361 c547 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
marghot
18:01
8731 5619
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
marghot
18:01
9412 43f1
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
marghot
17:59
1635 110e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
marghot
17:59

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
marghot
17:56
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
marghot
17:50
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
marghot
17:50
Uczucia, które wracają nigdy nie odeszły..
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
marghot
17:49
marghot
17:49


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl