Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

marghot
21:53
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
21:53
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
marghot
21:52
4598 fa1e 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaoutofmyhead outofmyhead

October 16 2017

21:01
7318 795e 500
Reposted fromdivi divi
21:01
7317 6141
Reposted fromdivi divi
21:01
7316 1661 500
Reposted fromdivi divi
21:01
7315 47ac 500
Reposted fromdivi divi
21:01
Każdy ma jakieś piosenki po których przesłuchaniu wszystko sie przypomina…
— (via introspekcj-a)
Reposted fromdivi divi
21:00
7303 76b7 500
Reposted fromdivi divi
marghot
20:59
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadivi divi
marghot
20:59
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viadivi divi
20:59
6879 da39
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi

October 15 2017

marghot
13:58
4632 92cb 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viamiodzio- miodzio-
13:58
8883 4243 500

laurapalmerwalkswithme:

David Lynch and Isabella Rossellini by Helmut Newton, 1988

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamiodzio- miodzio-
13:57
0661 2b3c 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamiodzio- miodzio-
marghot
13:54
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodzio- miodzio-
marghot
13:33
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamiodzio- miodzio-
13:33
6158 4a1e 500

awwww-cute:

Sunbathing 😍 (Source: http://ift.tt/2pdzcyp)

Reposted fromlunarbunnyren lunarbunnyren viamiodzio- miodzio-
marghot
13:32
1980 d556 500
Reposted fromtichga tichga viamiodzio- miodzio-
marghot
13:31
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl