Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

marghot
20:35
2629 03e1 500
Reposted fromkjuik kjuik viadivi divi
marghot
20:34
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadivi divi
marghot
20:34
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
marghot
20:34
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadivi divi
marghot
20:33
0180 813e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapompompom pompompom
marghot
20:33
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
marghot
20:33
20:33

November 06 2017

21:23
1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viadzufiasta dzufiasta
21:22
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaa-antimatter a-antimatter
21:06
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi
21:06
3642 45c7 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi
marghot
21:05
6381 9ada 500
marghot
21:05
6474 459f 500

October 31 2017

marghot
18:27
3299 3dae 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaj laj
18:27
4617 7dc0
Reposted fromnudes nudes viaveritas1 veritas1
marghot
18:26

October 24 2017

17:55
9459 c297 500
Reposted fromdivi divi
17:55
Wiem jak to jest gdy żyjesz bez chęci do życia
Wstajesz rano i z bólem oddychasz
— me (via introwersyjny)
Reposted fromdivi divi
17:55
Każdy z nas ma te dni chce tylko palić i pić, drapać rany do krwi, bezwiednie krzyczeć i wyć.
— (via poirytowanie)
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl